เราเป็นเกย์หาชายแท้ร้อยเอ็ด ขอคนอยู่ในเมือง ใครร้อนเงินทักมา ขอคนคุยง่ายไม่เรื่องมาก ทุกอย่างคือความลับ

นัดสาวร้อยเอ็ดครับวันนี้ อยากเห็นหน้าทักมาครับ

เกี่ยวกับ

กลุ่มสำหรับคนที่มีความต้องการ