ฝากตัวตวยเน้อครับ พะเยาทักมาเลย

ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ​ ฝากดุ้นน้อยๆไว้ในใจพี่ๆด้วยครับ​ 20ปีครับ​