เกี่ยวกับ

สำหรับคนที่อยู่พัทยา หรือใกล้เคียง ให้ได้นัดกัน พบปะกัน มีสัมพันธุ์กัน แล้วก็มีอะไรๆกัน??